dcsimg
Ta različica brskalnika žal ni več podprta.
Priporočamo uporabo enega od naslednjih:

Garancija

Osnova za uveljavljanje garancijskih storitev so naši trenutni garancijski pogoji.

Boscheva garancija proizvajalca

(stanje z dne 01. 01. 2010)

CST/berger je znamka podjetja Robert Bosch GmbH. Vse merilne naprave CST/berger so bile natančno pregledane, preizkušene in podlegajo strogi kontroli Boschevega sistema zagotavljanja kakovosti. Bosch zato na merilne naprave CST/berger nudi garancijo. Kupčevih pravic iz naslova prodajalčeve odgovornosti za napake, ki izhajajo iz kupne pogodbe, ter zakonskih pravic ta garancija ne omejuje. Za te merilne naprave dajemo garancijo v skladu z naslednjimi pogoji:

1 .Garancijo zagotavljamo v skladu z naslednjimi pravili (št. 2–7) v obliki brezplačnega odpravljanja napak na orodju, ki se dokazano pojavijo v garancijski dobi zaradi napake v materialu ali napake proizvajalca.

2. Garancijska doba znaša 12 mesecev za linijske in točkovne laserje in 24 mesecev za druge laserske naprave, merilna kolesa, detektorje magnetnih polj in optične merilne ter nivelirne naprave. Garancija začne veljati z dnem nakupa prvega končnega odjemalca. Merodajen je datum na originalnem računu.

3. Iz garancije so izvzeti:

  • Deli, ki so med uporabo podvrženi obrabi (ali siceršnji naravni obrabi) ter napake na merilni napravi, ki so posledica obrabe zaradi uporabe ali siceršnje naravne obrabe.
  • Okvare na merilni napravi, ki so posledica neupoštevanja navodil proizvajalca, nepravilne uporabe, se pojavijo zaradi nenormalnih pogojev v okolju ali neustreznega delovnega okolja, nastanejo zaradi preobremenitve, pomanjkljivega vzdrževanja ali nege.
  • Napake, ki nastanejo na merilni napravi zaradi uporabe pribora, integralnih ali nadomestnih delov, ki niso originalni Boschevi deli.
  • Merilne naprave, ki so bile spremenjene ali dopolnjene.
  • Neznatna odstopanja kakovosti, ki niso pomembna za vrednost in delovno sposobnost merilne naprave.

4. Odpravljanje napak, ki jih priznavamo kot svojo garancijsko obveznost, opravimo na ta način, da pomanjkljivo merilno napravo brezplačno popravimo ali pa jo zamenjamo z brezhibno merilno napravo (če je potrebno, tudi z naslednjim modelom). Zamenjana merilna naprava ali deli postanejo naša lastnina.

5. Garancijski zahtevek je treba podati v garancijski dobi. Celotno merilno napravo skupaj z originalnim računom, na katerem morata biti vidna datum nakupa in oznaka proizvoda, prinesite ali pošljite prodajalcu ali poprodajni službi (seznam najdete v navodilih za uporabo). Garancijskega zahtevka ni mogoče vložiti za delno ali popolnoma razstavljeno merilno napravo. Če kupec pošlje merilno napravo prodajalcu ali poprodajni službi po pošti, so transportni stroški in tveganje transporta breme kupca.

6. Drugih zahtevkov, ki odstopajo od pravice do odpravljanja napak na orodju (kot je opisano v teh garancijskih pogojih), naša garancija ne krije.

7. Naše garancijske storitve ne podaljšujejo garancijske dobe merilne naprave niti je ne obnovijo.

Prej navedene garancije veljajo za merilno napravo, ki je bila kupljena in se uporablja v Evropi. Za to garancijo velja nemško pravo z izključitvijo konvencije Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga (CISG).

ROBERT BOSCH D.O.O.

CST/berger

Področje električna orodja

70745 Leinfelden-Echterdingen

Zvezna republika Nemčija

Na začetek strani


Impresum

© Robert Bosch GmbH