dcsimg

Garanţie

Pentru executarea prestaţiilor în garanţie, în principiu sunt valabile condiţiile noastre de garanţie actuale.

Garanţie Bosch

(Nivel 01.01.2010)

CST/berger este o marcă a lui Robert Bosch GmbH. Toate aparatele de măsură CST/berger sunt verificate, testate minuţios şi supuse unui control riguros în cadrul sistemului de asigurare a calităţii Bosch. De aceea Bosch acordă o garanţie pentru aparatele de măsură CST/berger. Această garanţie nu limitează pretenţiile cumpărătorului privitoare la răspunderea pentru defectele de fabricaţie conform contractului de cumpărare încheiat cu vânzătorul şi nici drepturile sale legale. Pentru aceste aparate de măsură acordăm garanţie în următoarele condiţii:

1. Acordăm garanţie conform următoarelor reglementări (nr. 2 – 7) prin remedierea gratuită a acelor defecţiuni ale aparatului de măsură din perioada de garanţie despre care se poate demonstra că sunt datorate viciilor de material sau de fabricaţie.

2. Perioada de garanţie este de 12 luni pentru nivelele laser cu linii şi pentru cele cu puncte şi de 24 luni pentru alte aparate cu laser, roţi de măsură, detectoare de obiecte feromagnetice şi aparate de măsură şi nivele optice. Perioada de garanţie începe din momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data menţionată pe bonul de cumpărare original, precum şi pe certificatul de garanţie.

3. Sunt exceptate de la garanţie:

  • Consumabilele sau alte piese supuse uzurii naturale cât şi defecţiunile aparatelor de măsură apărute ca urmare a uzurii cauzate de condiţiile de întrebuinţare sau de uzura naturală.
  • Defecţiuni ale aparatelor de măsură, datorate nerespectării instrucţiunilor de folosire, utilizării neconforme destinaţiei, condiţiilor de mediu anormale, exploatării incompetente, suprasolicitării, întreţinerii sau îngrijirii necorespunzătoare.
  • Defecţiuni ale aparatelor de măsură, datorate folosirii de accesorii, piese de completare sau piese de schimb care nu sunt piese originale Bosch.
  • Aparate de măsură care au fost modificate sau completate.
  • Abateri minore de la alcătuirea prevăzută, care nu afectează valoarea sau utilitatea aparatelor de măsură.

4. Remedierea defecţiunilor recunoscute de noi ca fiind în garanţie se face, în funcţie de opţiunea noastră, prin repararea gratuită a aparatului de măsură defect sau prin înlocuirea acestuia cu un aparat de măsură impecabil (dacă este cazul chiar cu un model mai nou) . Aparatele de măsură sau piesele înlocuite intră în proprietatea noastră.

5. Pretenţia de acordare a garanţiei trebuie declarată în perioada de garanţie. În acest sens, aparatul de măsură respectiv împreună cu bonul de cumpărare în original, care trebuie să conţină data cumpărării şi denumirea produsului, va fi predat sau expediat vânzătorului sau unuia dintre centrele de asistenţă post-vânzări menţionate în instrucţiunile de folosire. Aparatele de măsură demontate parţial sau complet nu pot fi prezentate sau expediate pentru remediere în garanţie. În cazul expedierii aparatului de măsură de către cumpărător vânzătorului sau atelierului service de asistenţă post-vânzări, cheltuielile şi riscul de transport cad în sarcina cumpărătorului.

6. Alte pretenţii în afara dreptului la îndepărtarea defecţiunilor aparatului de măsură respectiv, menţionat în condiţiile de garanţie nu au justificare în baza garanţiei noastre.

7. În urma prestaţiilor executate în garanţie nu se prelungeşte şi nu se înnoieşte termenul de garanţie al aparatelor de măsură.

Garanţiile de mai sus sunt valabile pentru aparate de măsură cumpărate sau folosite în Europa. Pentru această garanţie este valabil dreptul german, fiind exclus Acordul Naţiunilor Unite privind contractele internaţionale de cumpărare a mărfurilor (CISG).

ROBERT BOSCH GMBH

CST/berger

Departamentul Scule Electrice

70745 Leinfelden-Echterdingen

Germania

Spre începutul paginii

Despre noi

© Robert Bosch GmbH