dcsimg
Nettleseren din støttes ikke lenger.
Prøv en av disse:

Garanti

Våre aktuelle garantivilkår gjelder ved benyttelse av garantien.

Bosch reklamasjonsrett

(Per 01.01.2010)

CST/berger er et merke fra Robert Bosch GmbH. Alt CST/berger måleverktøy blir nøye testet og underkastes den strenge kontrollen i Bosch sin kvalitetssikring. Derfor gir Bosch en garanti for CST/berger måleverktøy. Kjøperens rettigheter, basert på kjøpsavtalen med selgeren, vedrørende ansvar for mangler og lovbestemte rettigheter blir ikke innskrenket av denne garantien. Til dette måleverktøyet yter vi garanti iht. følgende betingelser:

1. Vi yter garanti i samsvar med retningslinjene nedenfor (nr. 2–7) med gratis utbedring av mangler på måleverktøy som er dokumentert innenfor garantitiden, og som skyldes material- eller produksjonsfeil.

2. Garantitiden er 12 måneder for linje- og punktlasere og 24 måneder for andre laserapparater, målehjul, magnetsøkeapparater og optiske måle- og nivelleringsverktøy. Garantiperioden tar til ved første kundes kjøp av verktøyet. Det er datoen på originalkvitteringen som er avgjørende.

3. Følgende omfattes ikke av garantien:

  • deler som utsettes for bruksrelatert eller annen naturlig slitasje samt mangler på måleverktøyet som kan tilbakeføres til en bruksrelatert eller annen naturlig slitasje
  • mangler på måleverktøyet som skyldes manglende overholdelse av bruksanvisningen, feil bruk, unormalt driftsmiljø, uegnede driftsforhold, overbelastning eller manglende vedlikehold
  • mangler på måleverktøyet som skyldes bruk av tilbehør-, supplerings- eller reservedeler som ikke er originaldeler fra Bosch
  • måleverktøy som har blitt utsatt for modifikasjoner eller påbygging
  • ubetydelige avvik fra normal beskaffenhet som ikke har nevneverdig innvirkning på måleverktøyets bruksmuligheter eller verdi

4. Utbedring av garantipliktige, generelle mangler skjer ved at det mangelfulle måleverktøyet enten blir reparert eller erstattet med et feilfritt måleverktøy (ev. også den etterfølgende modellen). Eiendomsretten til utskiftede måleverktøy og deler tilfaller oss.

5. Garantikrav må gjøres gjeldende innenfor garantitiden. Det aktuelle måleverktøyet må da legges frem for selgeren eller sendes inn til kundeservice sammen med originalkvittering med opplysninger om kjøpsdato og produktbeskrivelse. Måleverktøy som er helt eller delvis demontert, kan ikke fremlegges eller sendes inn. Hvis kjøperen sender inn måleverktøyet til selgeren eller til kundeservice, må han eller hun bære transportkostnader og -risiko.

6. Andre krav enn de som er nevnt i denne garantibetingelsen om retten til utbedring av mangler på måleverktøy, gjelder ikke for vår garanti.

7. Med vår garanti er det ikke mulig å forlenge eller fornye garantifristen for måleverktøyet.

Garantien ovenfor gjelder for måleverktøy som er kjøpt og brukes i Europa. For denne garantien gjelder tysk rett etter FN-konvensjonen om avtaler for internasjonalt løsørekjøp (CISG).

ROBERT BOSCH GMBH

CST/berger

Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge

70745 Leinfelden-Echterdingen

Tyskland

Til toppen av siden


Juridisk informasjon

Robert Bosch A/S