dcsimg

Jamstvo

Za rješavanje jamstvenih usluga načelno vrijede naši trenutačni uvjeti jamstva.

Bosch jamstvo proizvođača

(Stanje: 01.01.2010.)

CST/berger je robna marka Robert Bosch GmbH. Svi CST/berger mjerni alati brižljivo se provjeravaju i ispitivaju, te podliježu strogim kontrolama Bosch osiguranja kvalitete. Zbog toga Bosch daje jamstvo za CST/berger mjerne alate. Prava kupca na odgovornost za nedostatke iz kupoprodajnog ugovora s prodavačem kao i zakonska prava ne ograničuju se ovim jamstvom. Za ove mjerne alate nudimo uslugu jamstva u skladu s dolje navedenim uvjetima:

1. Vršimo uslugu jamstva uz preduvjet slijedećih odredbi (br. 2 – 7) besplatnim uklanjanjem nedostataka na mjernom alatu koji su unutar jamstvenog roka dokazano nastali pogreškom materijala ili proizvodnje.

2. Jamstveni rok iznosi 12 mjeseci za lasere za linije i točke i 24 mjeseca za druge laserske uređaje, mjerne kotače, magnetske detektore i optičke mjerne uređaje i nivelire. Jamstveni rok počinje u trenutku kada je prvi konačni kupac kupio uređaj. Mjerodavan je datum na izvornom kupovnom računu.

3. Isključeni od jamstva su:

  • Dijelovi koji podliježu trošenju uvjetovanom korištenjem ili drugim prirodnim uzrocima, te nedostaci na mjernom alatu koji su uzrokovani trošenjem uvjetovanim korištenjem ili drugim prirodnim uzrocima.
  • Nedostaci na mjernom alatu koji su uzrokovani nepridržavanjem naputaka o korištenju, korištenjem u svrhe za koje uređaj nije namijenjen, nenormalnim uvjetima okoliša, neprilagođenim uvjetima rada uređaja, preopterećenjem ili nedostatkom održavanja ili njege.
  • Nedostaci na mjernom alatu koji su prouzrokovani korištenjem pribornih, dopunskih ili rezervnih dijelova koji nisu Bosch originalni dijelovi.
  • Mjerni alati na kojima su izvršene promjene ili dopune.
  • Minimalne razlike od potrebne kakvoće koje su nebitne glede vrijednosti i upotrebljivosti mjernog alata.

4. Uklanjanje nedostatka za koji smo priznali da podliježe obvezi jamstva vršimo na način da po našem izboru besplatno popravimo nedostatni mjerni alat ili ga zamijenimo besprijekornim mjernim alatom (eventualno i novijim modelom). Zamijenjeni mjerni alati ili dijelovi prelaze u naše vlasništvo.

5. Pravo na jamstvo mora se prijaviti unutar jamstvenog roka. U tu se svrhu dotični mjerni alat zajedno s originalnim kupovnim računom, koji mora sadržati navod datuma kupnje i opisa proizvoda, mora u potpunosti predložiti ili poslati prodavaču ili jednom od servisnih mjesta navedenih u uputama o uporabi. Mjerni alati koji su djelomično ili kompletno rastavljeni ne mogu se predložiti ili poslati kao slučaj za ostvarivanje jamstva. Ukoliko kupac pošalje mjerni alat prodavaču ili servisnom mjestu, transportni troškovi i opasnost transporta u odgovornosti su kupca.

6. Naše jamstvo ne utemeljuje druga prava koja se razlikuju od prava na uklanjanje nedostataka na mjernom alatu navedenog u ovim jamstvenim uvjetima.

7. Uslugama jamstva ne produljuje se i ne obnavlja se jamstveni rok za mjerni alat.

Gornja jamstva vrijede za mjerne alate kupljene i korištene u Europi. Za ovo jamstvo vrijedi njemačko pravo uz isključenje Sporazuma Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj kupnji robe (CISG).

Robert Bosch d.o.o.

CST/berger

Odjel električnih alata

10040 Zagreb-Dubrava

Republika Hrvatska

Na vrh stranice

Impressum

© Robert Bosch GmbH