Garanti

For behandlingen af garantiydelser gælder vores aktuelle garantibetingelser.

Bosch reklamationsret

(Pr. 01.01.2010)

CST/berger er et mærke tilhørende Robert Bosch GmbH. Alt CST/berger måleværktøj kontrolleres og afprøves omhyggeligt og er underkastet Bosch kvalitetssikrings strenge kontroller. Bosch yder derfor garanti på CST/berger måleværktøj. Køberens mangelsbeføjelser i købekontrakten med forhandleren samt lovmæssige rettigheder begrænses ikke af denne garanti. Følgende garantibetingelser gælder for dette måleværktøj:

1. Vi yder garanti i henhold til følgende regler (nr. 2 – 7) ved gratis at udbedre mangler på måleværktøjet, der påviseligt inden for garantiperioden skyldes materiale- eller produktionsfejl.

2. Garantiperioden er 12 måneder for linje- og punktlasere og 24 måneder for andre laserinstrumenter, målehjul, magnetdetektorer og optiske måle- og nivelleringsinstrumenter. Garantiperioden begynder med den første købers anskaffelse af produktet. Det er datoen på den originale kassebon eller kvittering, der gælder.

3. Følgende er ikke omfattet af garantien:

  • Dele, der er udsat for slitage som følge af brug eller andet naturligt slid, samt fejl ved måleværktøjet, der skyldes slitage som følge af brugen eller andet naturligt slid.
  • Fejl ved måleværktøjet, som skyldes tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne, ikke-bestemmelsesmæssig brug, unormale miljøpåvirkninger, ugunstige driftsforhold, overbelastning eller manglende service eller vedligeholdelse.
  • Fejl ved måleværktøjet, som er forårsaget af brug af ekstraudstyr samt tilbehørs- eller reservedele, der ikke er originaldele fra Bosch.
  • Måleværktøj, som der er foretaget ændringer eller tilføjelser på.
  • Små afvigelser fra standardudførelsen, der er uden betydning for måleværktøjets værdi og arbejdsevne.

4. En mangel, som vi anerkender som garantipligtig, behandles på den måde, at vi enten vælger gratis at reparere det defekte måleværktøj eller at ombytte det med et intakt måleværktøj (evt. den efterfølgende model). Ombyttede måleværktøjer eller dele overgår til vores ejendom.

5. Garantikravet skal gøres gældende inden for garantiperioden. Det pågældende måleværktøj inklusive det originale bevis for købet, der skal indeholde købsdatoen og produktbetegnelsen, skal afleveres komplet eller sendes til forhandleren eller til et af de kundeserviceværksteder, der er nævnt i betjeningsvejledningen. Delvist eller komplet adskilt måleværktøj kan ikke forelægges eller indsendes som garantitilfælde. Hvis køberen sender måleværktøjet til forhandleren eller til et kundeserviceværksted, sker transporten for købers regning og risiko.

6. Andre krav ud over den i disse garantibetingelser nævnte ret til udbedring af mangler ved måleværktøjet kan ikke begrundes i vores garanti.

7. Vores garantiydelser hverken forlænger eller fornyr garantiperioden for måleværktøjet.

Ovenstående garantier gælder måleværktøj, der købes og anvendes inden for Europa. For denne garanti gælder tysk ret under udelukkelse af FN-konventionen vedrørende aftaler om internationale løsørekøb (CISG).

ROBERT BOSCH GMBH

CST/berger

Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge

70745 Leinfelden-Echterdingen

Bundesrepublik Deutschland

Til toppen af siden

Kolofon

Robert Bosch A/S