Záruka

Pro vyřízení plnění na základě záruky platí zásadně naše aktuální záruční podmínky.

Záruka výrobce Bosch

(stav k 01. 01. 2010)

CST/berger je značka společnosti Robert Bosch GmbH. Veškeré měřicí přístroje CST/berger jsou pečlivě odzkoušené, otestované a podrobené důkladné kontrole ve firemním oddělení pro kontrolu kvality Bosch. Bosch proto poskytuje záruku na měřicí přístroje CST/berger. Nároky kupujícího na odstranění vad, plynoucí z kupní smlouvy s prodávajícím, jakož i zákonná práva, nejsou touto zárukou omezeny. Na tyto měřicí přístroje poskytujeme záruku za následujících podmínek:

1. Záruku poskytujeme podle následujících pravidel (č. 2–7) bezplatným odstraněním poruchy na měřicím přístroji, která byla v době platnosti záruční doby prokazatelně způsobena vadou materiálu nebo nedodržením technologického postupu výroby.

2. Záruční doba činí 12 měsíců na čárové a bodové lasery a 24 měsíců na ostatní laserové přístroje, měřicí kolečka, magnetické detektory a optické měřicí a nivelační přístroje. Záruční doba začíná plynout dnem koupě prvním odběratelem. Rozhodující je datum na originálu prodejního dokladu.

3. Ze záruky jsou vyloučeny:

  • Díly podléhající opotřebení normálním používáním nebo jinému přirozenému opotřebení, jakož i vady měřicího přístroje způsobené normálním opotřebením nebo jiným přirozeným opotřebením.
  • Vady měřicího přístroje způsobené nedodržením pokynů pro používání, používáním v rozporu s účelem použití, abnormálními podmínkami prostředí, nepřiměřenými provozními podmínkami, přetížením nebo špatnou údržbou nebo ošetřováním.
  • Vady měřicího přístroje způsobené použitím příslušenství, doplňků nebo náhradních dílů, které nejsou originálními díly Bosch.
  • Měřicí přístroje, které byly upravovány nebo pozměňovány.
  • Nepatrné odchylky od požadované jakosti, které jsou nepodstatné pro hodnotu a použitelnost měřicího přístroje.

4. Odstranění námi uznaných závad, plynoucí ze záručních závazků, se uskutečňuje tím způsobem, že vadný měřicí přístroj dle svého rozhodnutí bezplatně opravíme nebo vyměníme za bezvadný měřicí přístroj (příp. i následující model). Vyměněné měřicí přístroje nebo díly se stávají naším majetkem.

5. Nároky, plynoucí ze záruky se musí uplatnit během platnosti záruční lhůty. K tomu je potřeba reklamovaný měřicí přístroj spolu s originálním prodejním dokladem, na němž musí být uvedeno prodejní datum a označení produktu, předložit nebo zaslat prodejci nebo servisu uvedenému v návodu k použití. Částečně nebo zcela rozebrané měřicí přístroje nelze předkládat ani zasílat k reklamaci. Pokud kupující odesílá měřicí přístroj prodejci nebo autorizovanému servisu poštou, náklady na přepravu a riziko přepravy nese kupující.

6. Na ostatní nároky, kromě práva na odstranění vad měřicího přístroje vyplývajícího ze záručních podmínek, se naše záruka nevztahuje.

7. Plnění na základě záruky není důvodem k prodloužení nebo obnovení záruční lhůty měřicího přístroje.

Výše uvedené záruky platí pro měřicí přístroj zakoupený a používaný v Evropě. Na tuto záruku se vztahuje německé právo s vyloučením Dohody spojených národů o smlouvách o mezinárodním nákupu zboží (CISG).

ROBERT BOSCH GMBH
CST/berger
Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
70745 Leinfelden-Echterdingen
Bundesrepublik Deutschland

Na začátek stránky

Imprint

© Robert Bosch GmbH