dcsimg
За съжаление Вашият браузър вече не се поддържа.
Опитайте още веднъж един от тези:

Гаранция

За извършване на гаранционни услуги принципно важат нашите гаранционни условия.

Bosch гаранция на производителя

(Статус: 01.01.2010)

CST/berger е марка на Robert Bosch GmbH. Всички измервателни инструменти на CST/berger се проверяват внимателно, тестват се и подлежат на строг контрол от страна на отдела за осигуряване на качеството на Bosch. Затова фирма Bosch дава гаранция за измервателните инструменти CST/berger. Претенциите на купувача, произтичащи от договора за покупко-продажба, както и законовите права относно отговорността при дефекти, не се ограничават от тази гаранция. За тези измервателни инструменти ние осигуряваме гаранция съгласно условията изложени по-долу:

1. Ние предоставяме гаранция според следните основни правила (№ 2 – 7) с безплатно отстраняване на дефекти по измервателния инструмент, които доказано в рамките на гаранционния срок се дължат на дефекти в материала или фабрични дефекти.

2. Гаранционният срок е 12 месеца за линейните и точкови лазери и 24 месеца за другите лазерни уреди, измервателни колела, уреди за търсене на магнитни полета и оптически измервателни и нивелиращи уреди. Гаранционният срок започва да тече от деня на закупуване от първия краен купувач. Меродавна е датата върху оригиналния платежен документ за закупуване.

3. От гаранцията са изключени:

  • Части, подложени на обусловено от използването или всякакво друго естествено износване, както и дефекти по измервателния инструмент, дължащи се на обусловеното от използването или всякакво друго естествено износване.
  • Дефекти по измервателния инструмент, които се дължат на неспазване на инструкциите за работа, използване не по предназначение, аномалии в условията на околната среда, несъответстващи на работните условия, претоварване или неправилен ремонт или поддържане.
  • Дефекти по измервателния инструмент, причинени от използването на консумативи, допълнителни или резервни части, които не са оригинални части на Bosch.
  • Измервателни инструменти, по които са извършени промени или допълнения.
  • Незначителни отклонения от зададените параметри на качеството, които са несъществени за стойността и годността на ползване на измервателния инструмент.

4. Отстраняването на признатите за гаранционни дефекти се осъществява по такъв начин, че по наш избор ние ремонтираме безплатно повредения измервателен инструмент или го сменяме с безупречно работещ измервателен инструмент (евентуално и със следващ модел). Заменените измервателни инструменти или части стават наша собственост.

5. Гаранционната претенция трябва да се представи в рамките на гаранционния срок. За целта въпросният измервателен инструмент трябва да се предостави или изпрати на продавача или в един от посочените в ръководството за работа сервизи в комплект с оригиналния платежен документ от закупуването, който трябва да съдържа датата на закупуване и обозначението на продукта. Частично или цялостно разглобени измервателни инструменти не могат да се представят или изпратят като гаранционна претенция. Ако купувачът изпрати измервателния инструмент на продавача или в сервиза, разноските по транспорта и транспортният риск се поемат от купувача.

6. Други претенции освен посоченото в тези гаранционни условия право на отстраняване на дефектите по измервателния инструмент не се обосновават от нашата гаранция.

7. Чрез гаранционните дейности гаранционният срок на измервателния инструмент нито се удължава, нито се подновява.

Горните гаранции важат за измервателни инструменти, които са закупени и се използват в Европа. За тази гаранция важи германското законодателство и сключването на спогодбата на ООН относно договори за международна покупо-продажба на стоки (CISG).

Роберт Бош ЕООД
CST/berger
Отдел Електроинструменти
1407 София
България

Към началото на страницата


Информация

© Роберт Бош ЕООД