Garantie

Voor de afhandeling van garantieclaims gelden altijd onze actuele garantievoorwaarden.

Bosch fabrieksgarantie

(Stand 01.01.2010)

CST/berger is een merk van Robert Bosch GmbH. Al het CST/berger meetgereedschap wordt zorgvuldig gecontroleerd, getest en is aan de strenge controles van de Bosch-kwaliteitscontrole onderworpen. Bosch geeft daarom garantie voor CST/berger meetgereedschap. De garantierechten van de koper uit het koopcontract met de verkoper alsook wettelijke rechten worden door deze garantie niet beperkt. Voor dit meetgereedschap geven we garantie volgens de volgende bepalingen:

1. We verlenen garantie volgens de volgende regelingen (nr. 2 – 7) door het kosteloos verhelpen van de defecten aan het meetgereedschap, die aantoonbaar binnen de garantietijd op een materiaal- of productiefout berusten.

2. De garantietijd bedraagt 12 maanden voor lijn- en puntlasers en 24 maanden voor andere lasertoestellen, magneetdetectoren en optische meet- en nivelleertoestellen. De garantietermijn begint bij de aankoop door de eerste eindafnemer. Doorslaggevend is de datum op het originele aankoopbewijs.

3.Van de garantie uitgesloten zijn:

  • Delen die aan een slijtage door het gebruik of andere natuurlijke slijtage onderhevig zijn, alsook defecten aan het gereedschap, die terug te voeren zijn op slijtage door het gebruik of natuurlijke slijtage.
  • Defecten aan het meetgereedschap die veroorzaakt zijn door het niet naleven van de gebruiksvoorschriften, door het verkeerde gebruik, door abnormale omgevingsomstandigheden, abnormale gebruiksomstandigheden, overbelasting of gebrekkig onderhoud.
  • Defecten aan het meetgereedschap die door het gebruik van toebehoren, aanvullende of reserveonderdelen veroorzaakt werden, die geen originele Bosch-onderdelen zijn.
  • Meetgereedschap waaraan veranderingen of uitbreidingen aangebracht werden.
  • Geringe afwijkingen van de gewenste kwaliteit die voor de waarde en de bruikbaarheid van het meetgereedschap onontbeerlijk zijn.

4. Het verhelpen van het door ons als garantieplichtig erkende defecte gebeurt op een manier, dat we het defecte meetgereedschap naar onze keuze gratis repareren of door een perfect gereedschap (evt. ook een volgend model) vervangen. Vervangen meetgereedschap of onderdelen worden ons eigendom.

5. De garantieclaim moet binnen de garantietijd geldend gemaakt worden. Hiervoor moet het betreffende meetgereedschap met het originele aankoopbewijs met vermelding van de datum van aankoop en de productomschrijving aan de verkoper overgelegd worden of bij een van de in de gebruiksaanwijzing vermelde klantenservicecentra ingezonden worden. Gedeeltelijk of volledig uit elkaar genomen meetgereedschap valt niet onder de garantie. Stuurt de koper het meetgereedschap naar de verkoper of een klantenservicecentrum, dan zijn de transportkosten en het transportrisico voor de koper.

6. Andere claims dan het in deze garantiebepalingen genoemde recht op het verhelpen van het defect aan het meetgereedschap valt niet onder onze garantie.

7. Door onze garantieprestaties wordt de garantietermijn voor het meetgereedschap niet verlengd of vernieuwd.

De hierboven vermelde garantie geldt voor meetgereedschap dat in Europa gekocht en daar gebruikt wordt. Voor deze garantie geldt Duits recht, exclusief het verdrag van de Verenigde Naties over contracten van internationale warenaankoop (CISG).

ROBERT BOSCH GMBH

CST/berger

Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge

70745 Leinfelden-Echterdingen

Bundesrepublik Deutschland

Naar het begin van de pagina

Impressum

© Robert Bosch GmbH